دعای در تنگی

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
752
0

زمان‌های بسیاری در زندگی‌ هست که ما در ضعف، بیماری و یا مشکل هستیم و در آن زمان‌ها با دعا و استغاثه به حضورِ خدا می‌رویم. شخصی‌ که در چنین شرایطی به خدا دعا می‌کند به واقعیتی عمیق از خدا ایمان دارد. این واقعیت چیست؟ چرا دعای ما در تنگی خدا را جلال میدهد؟

نظرات فیسبوکی