روح راستی

مسیح خدمت عمده روح القدس به ایمانداران را به سکونت و همراهی روح «در آنها» و «با آنها» دانست. روح القدس ما را در درک و فهم کلام خدا یاری میدهد. در غیر این صورت با مجموعه‌ای از مفاهیم ادارک نشده الهیاتی مواجه خواهیم بود.

نظرات فیسبوکی