موعظه‌ها

در این بخش شما عزیزان می‌توانید به آخرین موعظه‌های کلیسای ایرانیان لندن دسترسی داشته باشید. خداوند بزرگ را شاکریم برای برکت داشتن خادمین و معلمان فراونی که به ما هدیه داده است و امیدواریم که بتوانیم از این طریق این برکات را با شما تقسیم کنیم.

واعظ
موضوع
ژانر
تاریخ
سری
جستجوی آزاد
کتاب‌مقدس
518 نتیجه جستجو از میان 518 مطلب
 • نزد خدا طرفداری نیست

  نزد خدا طرفداری نیست

  منصور برجی 17 جولای 2016
  «اکنون دریافتم که براستی خدا تبعیضی میان مردمان قائل نیست؛ بلکه از هر قوم، هر که از او بترسد و پارسایی را به عمل آورد، مقبول او می‌گردد.»

 • آزادی در مسیح

  آزادی در مسیح

  کشیش مالکوم استیر 10 جولای 2016
  اگر بخواهیم تعریفی برای مسیحیت بگذاریم، آزادی میباشد که از طریق ایمان به مسیح نصیب ما میگردد. اما این آزادی بایستی به چه نحوی باشد. در عیسی مسیح از موارد زیر آزاد میشویم : ۱- از محکومیت و قدرت گناه آزاد خواهیم شد ۲- آزادی از ترس از مرگ ۳- آزادی از شریعت حال آزادی در مسیح شامل چه چیزهائی نمیباشند: ۱- آزادی مسیحی ، آزادی نیست که به بی بند و باری بدل گردد ۲- آزادی مسیحی، آزادی نیست که از همسایه خود سوء استفاده نمائیم ۳- آزادی مسیحی، آزادی نیست که شریعت را نادیده بگیریم شریعت مانند آئینه عمل میکند، شریعت بما نشان میدهد که گناه چیست، و از ما تا آمدن مسیح مراقبت مینماید و همینطور نشان میدهد که قوم خداوند چطور بایستی رفتار نمایند.

 • جایگاه شریعت در زندگی مسیحی(بخش دوم)

  جایگاه شریعت در زندگی مسیحی(بخش دوم)

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 3 جولای 2016
  در ادامه موعظه جایگاه شریعت در زندگی مسیحی میخواهیم به این سئوال بپردازیم که آیا انجام شریعت موسی برای ما مسیحیان ضروریست؟ کلید تشخیص رابطه ما با شریعت در اینست که بایستی ببینیم عیسی مسیح چطور شریعت را تحقق بخشید، یک ایماندار مسیحی از صافی تعالیم و کار عیسی مسیح به شریعت نگاه میکند. اهداف شریعت چه بود که مسیح آنها را تحقق بخشید؟ 1- هدف کلی شریعت این بود که یک قوم نمونه بوجود آورد، قومی که اراده خدا بشناسند و آنرا تحقق ببخشند، اما این هدف در عهد عتیق تحقق نیافت، مشکل از شریعت نبود، بلکه مشکل بخاطر نفس انسانها بود، انسانها نیاز به تولدی تازه داشتند، که این موضوع در عیسی مسیح تحقق یافت. 2- شریعت برای دوره وعده بود، در دوران انتظار آمدن منجی، فیض خداوند در شریعت بصورت یک غنچه بود ولی در مسیح غنچه فیض خدا کامل گردید و میوه آورد. 3- شریعت میخواست با ایجاد یک قوم مقدس و نمونه، و نگهداری آن شریعت، قومهای دیگرنیز به خدا ایمان آورند، اما همین، تقدس باعث جدای قوم اسرائیل از دیگر اقوم گردید ، درصورتیکه در عیسی مسیح نجات خداوند فقط مختص قوم اسرائیل نیست و برای تمامی ملتها میباشد. 4- شریعت برای قوم اسرائیل ماهیتی سیاسی، اجتماعی و حکومتی داشت،اما در عیسی مسیح کلیسا ماهیت سیاسی و حکومتی ندارد. 5- شریعت مربوط به دوره سختدلی اسرائیل بود، اما خداوند در عیسی مسیح، دلهای ما را عوض کرده است. 6- شریعت به دوره شناخت گناه تعلق داشت، و عیسی مسیح برای دوره آمرزش گناهان انسانها.

 • خداوند چگونه در مسیح با ما سخن میگوید

  خداوند چگونه در مسیح با ما سخن میگوید

  کشیش امیر بزمجو 26 ژوئن 2016
  همه ما در شرایط سختی در زندگی قرار میگیریم، که نیاز داریم خداوند با ما سخن بگوید. خداوند پدر آسمانی ماست و از طرق مختلف با ما سخن میگوید. اهمیت شنیدن از خداوند در زندگی ما مسیحیان بسیار مهم است و در رشد روحانی ما نقشی اساسی ایفا مینماید. اما چرا خداوند میخواهد با ما سخن بگوید؟ 1- خداوند ما را دوست دارد و بخاطر این عشق میخواهد با ما سخن بگوید 2- خداوند می داند که ما در زندگیمان نیاز به هدایت و حکمت او داریم 3- خداوند میداند که در سختی های زندگی ما به تسلی او نیاز داریم. تثنیه 8: 3 4- خداوند میخواهد ما او را بهتر بشناسیم . تا خدا با ما سخن نگوید، قادر به شناختن او نیستیم.یوحنا 4:

 • جایگاه عهد عتیق در زندگی مسیحی

  جایگاه عهد عتیق در زندگی مسیحی

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 19 ژوئن 2016
  گاهی مسیحیان به اشتباه فکر میکنند که شریعت در زندگی مسیحی هیچ جایگاهی ندارد.خداوند به قوم اسرائیل می گوید، شما کاهنان من هستید، برای ارتباط با تمامی ملتها وقومها و بایستی وسیله ای باشید برای رسیدن برکت من به تمامی قومها. خداوند احکام را به قوم اسرائیل داد تا باعث برکت تمام قومها گردد. وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد، آنچه خدا به قوم اسرائل وعده داده بود به تحقق پیوست. در متی باب 5 عیسی مسیح میگوید گمان مبرید آمده ام تا شریعت را نقض نمایم، بلکه آمده ام تا آنها را تحقق ببخشم و کامل نمایم. عیسی مسیح تحقق دعوت خداوند و تحقق شریعت اسرائیل است. عیسی مسیح تاکید میکند که در آنچه شریعت بما میگوید فقط نفس عمل، کافی نیست، بلکه نفس درونی نیز بسیار مهم میباشد، در حقیقت انسان بایستی از درون تغییر نماید. همچنین عیسی مسیح تاکید میکند، شما که بخشش خداوند را تجربه کرده اید از عدالت فراتر رفته و دیگران ببخشید.عیسی مسیح و کلام او، کمال شریعت خداوند میباشد.

 • اهمیت تعمق در کلام خداوند

  اهمیت تعمق در کلام خداوند

  کشیش روبرت آسریان 12 ژوئن 2016
  1- بدون آشنائی عمیق از کلام خداوند ، از حکمت خالی خواهیم بود، و بدون حکمت زندگی، روحانی درستی نخواهیم داشت.کلام خداوند حکمتی بما عطا میکند، که میتوانیم اراده خداوند را در زندگی خود درک نمائیم. 2- بدون آشنائی عمیق از کلام خداوند، نمیتوانیم به بلوغ روحانی برسیم.بدون تعمق و تفکردر کلام خداوند، نمیتوانیم در زندگی رشد روحانی داشته باشیم و در طفولیت روحانی باقی خواهیم ماند. 3- بدون آشنائی عمیق از کلام خداوند زندگی تقدیس شده ای نخواهیم داشت.کلام خداوند شمشیر دودم و بران است و زندگی مارا تقدیس مینماید.

 • جایگاه روزهای یکشنبه در زندگی مسیحی

  جایگاه روزهای یکشنبه در زندگی مسیحی

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 5 ژوئن 2016
  فلسفه روز شبات چیست؟ 1- خداوند سر منشاء برکات میباشد در حقیقت با محترم شمردم روز خداوند برکات آسمانی را دریافت خواهیم نمود 2- خداوند نجات دهنده میباشد خداوند نه تنها انسان را نجات داده، بلکه هر روزه این نجات ادامه دارد، روز خداوند، روز دریافت رحمت و نجات خداوند و آزادی میباشد. 3- خداوند تقدیس کننده میباشد روز شبات، روز تقدیس قوم خدا و نزدیکی به خداوند است، خداوند در روز شبات ما را تقدیس مینماید، و ما هر روزه به این تقدیس نیاز داریم.روز خداوند برای ما مسیحیان بسیار مهم میباشد، در این روز است که ما برکات الهی را دریافت کرده و تقدیس میشویم میتوانیم تعالیم کلام خداوند را دریافت نمائیم و در زندگی های خود بکار ببندیم.

 • همانند دیگران و مسیح شوید(غلاطیان ۸:۴-۳۱)

  همانند دیگران و مسیح شوید(غلاطیان ۸:۴-۳۱)

  کشیش مالکوم استیر 29 می 2016
  در این موعظه پولس بخاطر دو موضوع نگران غلاطیان می باشد. نگرانی اول اینست که غلاطیان تحت نفوذ شریعت نگرها، فکر میکنند که علاوه بر ایمان به عیسی مسیح ، بایستی شریعت را نگه دارند و به این تشبیه در آخر فصل چهارم در مورد هاجر و سارا(21-31) اشاره شده است. نگرانی دوم ، اینست که غلاطیان می خواهند به گذشته خودشان بر گردند و اجازه دهند که اصول سست و بی ارزش این دنیا، آنها را فرا گیرد. بنابراین تقاضای پولس اینست که مثل من بشوید ، همانطوریکه من مانند شما شده ام. (آیه 12) و اجازه دهید که عیسی مسیح در شما بیشتر شکل بگیرد.(آیه 19)

 • پری روح‌القدس برای اینکه بتوانید شاهدان باشید

  پری روح‌القدس برای اینکه بتوانید شاهدان باشید

  منصور برجی 22 می 2016
  بسیاری از مسیحیان می‌خواهند دریافت روح‌القدس را به دلایلی چون کسب آرامش و شادی، یا تقویت رابطه شخصی خود با خدا طلب کنند. اما حضور و سکونت روح‌القدس در ایمانداران برای این است که شما را توانمند سازد، تا مأموریتی را به انجام برسانید که مسیح بر دوش شما گذاشته است. اگر بههمکاری با روح خدا در این مسیر بپردازید، حضور و برکات او در زندگی شما تداوم پیدا می‌کند.

 • تداوم پری روح القدوس

  تداوم پری روح القدوس

  کشیش روبرت آسریان 15 می 2016
  بسیاری از مسیحیان از روح‌القدس پر میشوند اما پری روح‌القدس در آنها تداوم نمی و اثرت و نتایج این پری در زندگی‌ آنان ماندگار نیست، یکی‌ از مهمترین دلایل این موضوع عدم اطاعت آنها از روح‌القدس است.اطاعت بیشتر از روح‌القدس باعث پری بیشتر از و میشود و بدون اطاعت و احترام او نمی‌توان در پری روح‌القدس ماند. نه فقط باید از روح‌القدس پر شد بلکه باید در او زیست و رفتار کرد که اطاعت کلیدی مهم در این مورد است.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 52
 • »