موعظه‌ها

در این بخش شما عزیزان می‌توانید به آخرین موعظه‌های کلیسای ایرانیان لندن دسترسی داشته باشید. خداوند بزرگ را شاکریم برای برکت داشتن خادمین و معلمان فراونی که به ما هدیه داده است و امیدواریم که بتوانیم از این طریق این برکات را با شما تقسیم کنیم.

واعظ
موضوع
ژانر
تاریخ
سری
جستجوی آزاد
کتاب‌مقدس
458 نتیجه جستجو از میان 458 مطلب
 • روح عهد جدید

  روح عهد جدید

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 24 می 2015
  روح القدس, ویژگی خاص عهد جدید است و برای ما حیات, آزادی و جلال مسیح را به ارمغان می أورد. این جلال جلالی برتر, رو به فزونی, درونی و جاودانی است.

 • ضرورت پری روح القدوس

  ضرورت پری روح القدوس

  کشیش روبرت آسریان 17 می 2015
  پری روح القدوس یک انتخاب نیست بلکه ضروریتی است که بدون آن زندگی و خدمت مسیحی پیروزمندانه ممکن نیست .

 • موانع پری روح القدوس

  موانع پری روح القدوس

  کشیش روبرت آسریان 10 می 2015
  نا اطاعتی و همشکل دنیا شدن, دو مانع اصلی در پر شدن از روح القدوس و زندگی در روح محسوب می شوند. در این موعظه در مورد این دو مانع مهم, تعالیمی از کلام خدا ارائه میشود.

 • آقای جمشید, مردی با خصوصیا ت نیکو

  آقای جمشید, مردی با خصوصیا ت نیکو

  تام هاکسلی 3 می 2015
  همانگونه که مسیح در رفتار خود در کارهای کوچک مهربانی را آشکار میکرد ما نیز میتوانیم در کارهای کوچک مهربانی نشان دهیم.

 • آسایش خداوند

  آسایش خداوند

  کشیش مالکوم استیر 26 آوریل 2015
  خداوند می خواهد که بوسیله رابطه با او به طوری وارد آسایش خداوند شویم که با وجود هر چیزی که می خواهد اتفاق بیا فتد بتوانم در آن آرامش بمانیم.

 • چگونه کلیسایی باشیم؟

  چگونه کلیسایی باشیم؟

  منصور برجی 19 آوریل 2015
  کلیسا یا جمع ایمانداران به مسیح ,با وجود همه نواقص وسیله خدا برای برکت دنیا است. اما وجود برخی خصوصیات تاثیر مهمی در نفوذ و تاثیر پیام او دارد. در این موعظه با پنج ویژوگی کلیسای برکت یافته اشنا شوید

 • رستاخیز مسیح و حیات تازه مسیحی

  رستاخیز مسیح و حیات تازه مسیحی

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 12 آوریل 2015
  خدا در رستاخیز مسیح حیات تازه بخشیده واین حیات در خود مسیح است.

 • چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

  چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

  کشیش ادوارد هوسپیان مهر 5 آوریل 2015
  مسیح زنده شده تا همه چیزهای مرده را در ما زنده گرداند، و ما را شریک حیات و قوت قیامت خود سازد. پرسش فرشتگان از کسانی که برای دیدن عیسی به محل دفن او رفته بودند امروز نیز برای ما بیدار کننده است. آیا عیسی زنده را در در ارتباطات مرده، یا احکام خشک و بی روح مذهبی جستجو می‌کنید؟

 • تنهایی عیسی روی صلیب

  تنهایی عیسی روی صلیب

  کشیش روبرت آسریان 3 آوریل 2015
  عیسی روی صلیب کاملا تنها شد. نه فقط شاگردان ونزدیکترین اشخاص به وی او را تنها گذاشتند بلکه او در صلیب از سوی خدای پدر نیز وا گذاشته شد.او به خاطر نجات ما حاظر شدتنهایی به عمیقترین معنای ان را تجربه کند تا ما با خدا اشتی کنیم و وارد مشارکت همیشگی با پدر شویم.

 • کلیسا و گروههای خانگی

  کلیسا و گروههای خانگی

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 29 مارس 2015
  انسانیت تازه ای که خدا در ما بوجود می اورد در بطن کلیسا که جامعه نوین مسیحی است پرورش می یابد و نشو و نما پیدا میکند .جلسات خانگی محیط بسیار مناسب و ضروری برای تبدیل شخصیت ما و پرورش این انسان نوین است.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 46
 • »