موعظه‌ها

در این بخش شما عزیزان می‌توانید به آخرین موعظه‌های کلیسای ایرانیان لندن دسترسی داشته باشید. خداوند بزرگ را شاکریم برای برکت داشتن خادمین و معلمان فراونی که به ما هدیه داده است و امیدواریم که بتوانیم از این طریق این برکات را با شما تقسیم کنیم.

واعظ
موضوع
ژانر
تاریخ
سری
جستجوی آزاد
کتاب‌مقدس
523 نتیجه جستجو از میان 523 مطلب
 • ستیز و ستایش

  ستیز و ستایش

  افشین لطیف‌زاده 21 آگوست 2016
  در آیه 6 از مزمور 149 در مورد ستایش خداوند و شمشیر دو دم صحبت شده است. در وجود ما انسانها قلمروهائی وجود دارند که ضد خداست و بایستی دائما با آنها مبارزه نمائیم و تا زمانیکه با این قلمرو ها مبارزه نکنیم، نمیتوانیم ستایش و پرستشی واقعی داشته باشیم. سه قلمروئی که بایستی با آنها مبازه نمائیم: 1- تصویری که از خودمان به دیگران ارائه میکنیم: بعضی از انسانها دائما در این تفکر هستند که دیگران در مورد آنها چه تصویری دارند که با یستی باین مسئله مبارزه نمائیم. 2- غرق شدگی در خود: گاهی آنقدر غرق و نگران افکار خود هستیم که نمیتوانیم خدا را ستایش و پرستش نمائیم. 3- راحت طلبی: بایستی بر ضد راحت طلبی خود شمشیر را برداریم و با آن مبارزه نمائیم. آیا نسبت به قلمروهای درونی خود بی تفاوت شده ایم ؟ آیا شمشیرهای ما در این مبارزه کند شده اند؟ بایستی اقدامی اساسی انجام دهیم و با این قلمرو ها مبارزه کرده تا بتوانیم خداوند را درست پرستش و ستایش نمائیم.

 • بوته مشتعل در زندگی ما

  بوته مشتعل در زندگی ما

  کشیش امیر بزمجو 14 آگوست 2016
  کتاب مقدس سراسر مملو از داستانهایی از مردان و زنان خداست که همه آنها مثل ما انسان بوده اند، اما تصمیم، ایمان و سرسپردگی آنها، زندگی آنها و حتی جامعه را تغییر داده است و موسی یک از برجسته ترین این شخصیتها در عهد عتیق میباشد. خداوند پس از چهل سال از طریق یک بوته مشتعل نظر موسی را جلب کرد، نکته قابل ذکر اینست که خداوند میتوانست قبلا نیز موسی را ملاقات نماید، ولی در آن زمان هنوز او آمادگی ملاقات با خداوند را نداشت و در این چهل سال تغییرات زیادی کرده بود و آماده ملاقات با خداوند بود. سه نکته در مورد ملاقات موسی با خداوند: 1- قلب موسی منتظر خداوند بود تا خداوند بر او نشانه ای آشکار سازد 2- قلب و روحیه موسی مشتاق خداوند بود 3- قلب و روحیه موسی نسبت به خداوند فروتن بود آیا قلب ما منتظر ملاقات خداست و آیا مشتاق ملاقات خداوند هستیم، آیا در زندگی های خود با فروتنی به حضور خداوند میرویم ، یا بر موقعیتهای خود متکی هستیم.

 • فرزند خواندگی

  فرزند خواندگی

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 7 آگوست 2016
  خداوند ما را بعنوان فرزندان خود خوانده است. هیچ چیز در دنیا وجود ندارد که بتواند ما را از محبت خداوند جدا سازد. فرزند خواندگی یکی از اصول ایمان مسیحی میباشد اما بایستی به آن باور قلبی و کامل داشته باشیم. هفت نکته اساسی در رابطه با حقیقت فرزندی: ۱- هدف فرزندی اینست که ما به شباهت عیسی مسیح درآییم ۲- خداوند بما الگوی فرزندی داده است که همانا عیسی مسیح است ۳- خداوند بما روح فرزندی را عطا نموده است ۴- خداوند رابطه فرزندی را بما عطا فرموده است ۵- فرزندی ما با اطمینان به خداوند است ۶- زندگی فرزندی ما بایستی تحت هدایت روح خداوند باشد ۷- خداوند میخواهد که ما وارثان او باشیم

 • زندگی‌ در روح (غلاطیان ۱۶:۵-۲۵)

  زندگی‌ در روح (غلاطیان ۱۶:۵-۲۵)

  کشیش مالکوم استیر 31 جولای 2016
  در این پیغام در مورد کشمکش روحانی صحبت می‌کنیم،در این قسمت نشان میدهد(آیه ۱۶ تا ۲۳)که جنگی بین نفوذ نفس و روح وجود دارد. و همچنین اشاره میشود به راه پیروزی(آیه ۲۴،۲۵)که شامل دو گام می‌باشد: گام اول:باید سهم خود را انجام بدهیموا نفس را مصلوب کنیم. گام دوم:در روح باید قدم برداریم.

 • روابط مسیحیان با یکدیگر چه پیغامی برای دنیا دارد

  روابط مسیحیان با یکدیگر چه پیغامی برای دنیا دارد

  کشیش روبرت آسریان 24 جولای 2016
  عیسی مسیح تعلیم میدهد که دنیا از رفتار و روابط ما با یکدیگر، و محبتی که نسبت به یکدیگر داریم پی مبرد که شاگردان او هستیم. بدن میسح، بایستی چنان شایسته عمل نماید تا چهره واقعی مسیح و جلال او را به دنیا نشان دهد. ما بایستی کلام مسیح را اعلام نمائیم و رفتارمان نمایانگر این باشد که به کلام او عمل میکنیم. مسیحیت فقط رابطه شخصی ما با خدا نیست، بلکه رابطه ما با یکدیگر و محبت واقعی ما نسبت بهمدیگر میباشد. از محبت شما به یکدیگر، دیگران خواهند فهمید که شاگردان من هستید.

 • نزد خدا طرفداری نیست

  نزد خدا طرفداری نیست

  منصور برجی 17 جولای 2016
  «اکنون دریافتم که براستی خدا تبعیضی میان مردمان قائل نیست؛ بلکه از هر قوم، هر که از او بترسد و پارسایی را به عمل آورد، مقبول او می‌گردد.»

 • آزادی در مسیح

  آزادی در مسیح

  کشیش مالکوم استیر 10 جولای 2016
  اگر بخواهیم تعریفی برای مسیحیت بگذاریم، آزادی میباشد که از طریق ایمان به مسیح نصیب ما میگردد. اما این آزادی بایستی به چه نحوی باشد. در عیسی مسیح از موارد زیر آزاد میشویم : ۱- از محکومیت و قدرت گناه آزاد خواهیم شد ۲- آزادی از ترس از مرگ ۳- آزادی از شریعت حال آزادی در مسیح شامل چه چیزهائی نمیباشند: ۱- آزادی مسیحی ، آزادی نیست که به بی بند و باری بدل گردد ۲- آزادی مسیحی، آزادی نیست که از همسایه خود سوء استفاده نمائیم ۳- آزادی مسیحی، آزادی نیست که شریعت را نادیده بگیریم شریعت مانند آئینه عمل میکند، شریعت بما نشان میدهد که گناه چیست، و از ما تا آمدن مسیح مراقبت مینماید و همینطور نشان میدهد که قوم خداوند چطور بایستی رفتار نمایند.

 • جایگاه شریعت در زندگی مسیحی(بخش دوم)

  جایگاه شریعت در زندگی مسیحی(بخش دوم)

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 3 جولای 2016
  در ادامه موعظه جایگاه شریعت در زندگی مسیحی میخواهیم به این سئوال بپردازیم که آیا انجام شریعت موسی برای ما مسیحیان ضروریست؟ کلید تشخیص رابطه ما با شریعت در اینست که بایستی ببینیم عیسی مسیح چطور شریعت را تحقق بخشید، یک ایماندار مسیحی از صافی تعالیم و کار عیسی مسیح به شریعت نگاه میکند. اهداف شریعت چه بود که مسیح آنها را تحقق بخشید؟ 1- هدف کلی شریعت این بود که یک قوم نمونه بوجود آورد، قومی که اراده خدا بشناسند و آنرا تحقق ببخشند، اما این هدف در عهد عتیق تحقق نیافت، مشکل از شریعت نبود، بلکه مشکل بخاطر نفس انسانها بود، انسانها نیاز به تولدی تازه داشتند، که این موضوع در عیسی مسیح تحقق یافت. 2- شریعت برای دوره وعده بود، در دوران انتظار آمدن منجی، فیض خداوند در شریعت بصورت یک غنچه بود ولی در مسیح غنچه فیض خدا کامل گردید و میوه آورد. 3- شریعت میخواست با ایجاد یک قوم مقدس و نمونه، و نگهداری آن شریعت، قومهای دیگرنیز به خدا ایمان آورند، اما همین، تقدس باعث جدای قوم اسرائیل از دیگر اقوم گردید ، درصورتیکه در عیسی مسیح نجات خداوند فقط مختص قوم اسرائیل نیست و برای تمامی ملتها میباشد. 4- شریعت برای قوم اسرائیل ماهیتی سیاسی، اجتماعی و حکومتی داشت،اما در عیسی مسیح کلیسا ماهیت سیاسی و حکومتی ندارد. 5- شریعت مربوط به دوره سختدلی اسرائیل بود، اما خداوند در عیسی مسیح، دلهای ما را عوض کرده است. 6- شریعت به دوره شناخت گناه تعلق داشت، و عیسی مسیح برای دوره آمرزش گناهان انسانها.

 • خداوند چگونه در مسیح با ما سخن میگوید

  خداوند چگونه در مسیح با ما سخن میگوید

  کشیش امیر بزمجو 26 ژوئن 2016
  همه ما در شرایط سختی در زندگی قرار میگیریم، که نیاز داریم خداوند با ما سخن بگوید. خداوند پدر آسمانی ماست و از طرق مختلف با ما سخن میگوید. اهمیت شنیدن از خداوند در زندگی ما مسیحیان بسیار مهم است و در رشد روحانی ما نقشی اساسی ایفا مینماید. اما چرا خداوند میخواهد با ما سخن بگوید؟ 1- خداوند ما را دوست دارد و بخاطر این عشق میخواهد با ما سخن بگوید 2- خداوند می داند که ما در زندگیمان نیاز به هدایت و حکمت او داریم 3- خداوند میداند که در سختی های زندگی ما به تسلی او نیاز داریم. تثنیه 8: 3 4- خداوند میخواهد ما او را بهتر بشناسیم . تا خدا با ما سخن نگوید، قادر به شناختن او نیستیم.یوحنا 4:

 • جایگاه عهد عتیق در زندگی مسیحی

  جایگاه عهد عتیق در زندگی مسیحی

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 19 ژوئن 2016
  گاهی مسیحیان به اشتباه فکر میکنند که شریعت در زندگی مسیحی هیچ جایگاهی ندارد.خداوند به قوم اسرائیل می گوید، شما کاهنان من هستید، برای ارتباط با تمامی ملتها وقومها و بایستی وسیله ای باشید برای رسیدن برکت من به تمامی قومها. خداوند احکام را به قوم اسرائیل داد تا باعث برکت تمام قومها گردد. وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد، آنچه خدا به قوم اسرائل وعده داده بود به تحقق پیوست. در متی باب 5 عیسی مسیح میگوید گمان مبرید آمده ام تا شریعت را نقض نمایم، بلکه آمده ام تا آنها را تحقق ببخشم و کامل نمایم. عیسی مسیح تحقق دعوت خداوند و تحقق شریعت اسرائیل است. عیسی مسیح تاکید میکند که در آنچه شریعت بما میگوید فقط نفس عمل، کافی نیست، بلکه نفس درونی نیز بسیار مهم میباشد، در حقیقت انسان بایستی از درون تغییر نماید. همچنین عیسی مسیح تاکید میکند، شما که بخشش خداوند را تجربه کرده اید از عدالت فراتر رفته و دیگران ببخشید.عیسی مسیح و کلام او، کمال شریعت خداوند میباشد.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 53
 • »