موعظه‌ها

در این بخش شما عزیزان می‌توانید به آخرین موعظه‌های کلیسای ایرانیان لندن دسترسی داشته باشید. خداوند بزرگ را شاکریم برای برکت داشتن خادمین و معلمان فراونی که به ما هدیه داده است و امیدواریم که بتوانیم از این طریق این برکات را با شما تقسیم کنیم.

واعظ
موضوع
ژانر
تاریخ
سری
جستجوی آزاد
کتاب‌مقدس
510 نتیجه جستجو از میان 510 مطلب
 • پری روح‌القدس برای اینکه بتوانید شاهدان باشید

  پری روح‌القدس برای اینکه بتوانید شاهدان باشید

  منصور برجی 22 می 2016
  بسیاری از مسیحیان می‌خواهند دریافت روح‌القدس را به دلایلی چون کسب آرامش و شادی، یا تقویت رابطه شخصی خود با خدا طلب کنند. اما حضور و سکونت روح‌القدس در ایمانداران برای این است که شما را توانمند سازد، تا مأموریتی را به انجام برسانید که مسیح بر دوش شما گذاشته است. اگر بههمکاری با روح خدا در این مسیر بپردازید، حضور و برکات او در زندگی شما تداوم پیدا می‌کند.

 • تداوم پری روح القدوس

  تداوم پری روح القدوس

  کشیش روبرت آسریان 15 می 2016
  بسیاری از مسیحیان از روح‌القدس پر میشوند اما پری روح‌القدس در آنها تداوم نمی و اثرت و نتایج این پری در زندگی‌ آنان ماندگار نیست، یکی‌ از مهمترین دلایل این موضوع عدم اطاعت آنها از روح‌القدس است.اطاعت بیشتر از روح‌القدس باعث پری بیشتر از و میشود و بدون اطاعت و احترام او نمی‌توان در پری روح‌القدس ماند. نه فقط باید از روح‌القدس پر شد بلکه باید در او زیست و رفتار کرد که اطاعت کلیدی مهم در این مورد است.

 • بمانید تا از اعلی آراسته شوید

  بمانید تا از اعلی آراسته شوید

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 8 می 2016
  عیسی مسیح ذهن شاگردان را روشن کرد تا کتب مقدس را درک نمایند، او به آنها توضیح داد که در حضور خداوند بمانند تا از اعلی بوسیله روح خداوند آراسته و قدرتمند گردند.تجربه قوم خدا ، تجربه ای تکرار شونده است ، خداوند بارها و بارها قوم اسرائیل را از اسارتها آزاد نمود و آنها را برکت داد ولی آنها باز خداوند را فراموش کردن انسانها وقتی در مشکل هستند، به یاد خداوند میباشند اما با رفع مشکلات از خداوند دور میشوند و خدا را فراموش میکنند و درگیر اسارتهای مختلف این دنیا میگردند.

 • در انتظار روح القدس

  در انتظار روح القدس

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 1 می 2016
  عیسی از شاگردانش دعوت می کند تا جهت تحقق وعده پدر انتظار بکشند و منتظر ملاقات روح القدس باشند. چرا عیسی از شاگردان خود می خواهد که منتظر روح روح القدس باشند؟ چون هنوزیک قدم مهم از کار نجات بخش خداوند باقی مانده بود و آن نزول روح القدس بود. اگر نزول روح القدس در کلیسا نبود، نقشه نجات خداوند کامل نمی شد. از طریق کار مسیح، ما مقام پسر خواندگی خداوند را پیدا می کنیم، اما از طریق روح القدس است که این مقام را در زندگی خود تجربه می کنیم و در عمل آنرا بدست می آوریم. از طریق روح القدس،حضور فعال خدا و پادشاهی خدا را در خودمان و جمع خودمان تجربه می کنیم. پارسائی، سلامتی، سلامتی در روابط و خوشی و شادی از طریق روح القدس در زندگی انسانها جاری خواهد شد. بدون حضور روح القدس، زندگی انسانها از حضور خداوند خالی خواهد بود.

 • فرزندان خدا

  فرزندان خدا

  کشیش مالکوم استیر 24 آوریل 2016
  غلاطیان باب 4: از آیه 1 – 7 در این آیات، کلام خداوند وضعیت انسان را به دو بخش قبل و بعد از ایمان به عیسی مسیح تقسیم خداوند پسر خود را برای ما به جهان فرستاد و همچنین روح آن پسر را نیز به قلبهایمان فرستاد و در حقیقت با فرستادن پسر خود و روح آن پسر، این امکان را فراهم کرد که نه تنها از اسارتها و گناهان رهائی یابیم بلکه فرزندان خدا باشیم.

 • هدیه دادن به خداوند

  هدیه دادن به خداوند

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 17 آوریل 2016
  دادن هدیه به خداوند جزیی از پرستش ما می‌باشد و با این کار به خداوند احترام و حرمت می‌گذاریم. در اینجا چهار نکتهٔ مهم قابل ذکر می‌باشد: ۱- با محّبت به خداوند هدیه دهیم ۲- با سخاوت هدیه نمایم ۳- مطابق با امکانات خود هدیه بدهیم ۴- با نظم و ترتیب به خداوند هدیه دهیم اما چرا بایستی به خداوند هدیه بدهیم: ۱- با دادن هدایا به خداوند ،خداوند را حرمت میگذاریم ۲- هدیه دادن به خداوند بزرگترین پادزهر برای طمع و پول دوستی‌ می‌باشد ۳- دادن به خداوند مانع از خرجهای بیهوده در زندگی‌ ما میگردد ۴- دادن به خداوند باعث رفع احتیاجات دیگران میگردد

 • اهمیت کلام خدا در زندگی مسیحی

  اهمیت کلام خدا در زندگی مسیحی

  کشیش روبرت آسریان 10 آوریل 2016
  کلام خداوند در زندگی ایمانداران، نقشی حیاتی دارد. ایمانداران بایستی کلام خدا را بشنوند، آنرا بفهمند و بایستی از آن اطاعت نمایند. برای اطاعت از کلام خداوند بایستی آنرا درک کنیم. شرایط درک و فهم درست کلام خداوند، تولد تازه و تفکر و تعمق در کلام خداوند میباشد. بسیاری از ایمانداران دارای تولد تازه هستند ولی بعلت شلوغی دنیای پیرامونشان از تفکر از کلام خدا غافل میمانند، عدم تفکر در کلام خداوند باعث سوء تغذیه روحانی ایمانداران شده و آنها را از خداوند دور میکند. یکی از مهمترین معظلاتی که در این عصر با آن مواجه هستیم، استفاده بیش از حد از تکنولوژی میباشد. حتی اگر نیمی از وقتی که هر روز در شبکه های مجازی تلف میکنیم به درک و تفکر در کلام خداوند اختصاص دهیم، زندگی ما دگرگون خواهد شد.

 • طرز فکر انسانها در تجربیات و سختی ها

  طرز فکر انسانها در تجربیات و سختی ها

  واعظ میهمان 3 آوریل 2016
  بعنوان یک ایماندار مسیحی طرز برخورد شما برای رویاروئی با آزمایشها و تجربیات چه خواهد بود؟ زندگی انسانها مملو از سختیها، بیماریها ، و چیزهایست که انسان را رنج میدهد.در حقیقت خداوند اجازه میدهد که در زندگی ما ایمانداران، تجربیاتی سخت روی دهد و این رنجها باعث میگردد که هرروزه بیشتر به شکل عیسی مسیح درآئیم. طرز فکر ایمانداران نسبت به آزمایشها بایستی با شادی باشد، و این مطلب امکان پذیر نبوده مگر اینکه فکر خود را تغییرداده و به مشکلات با دید مثبت نگاه کنیم و از خداوند نیز بخواهیم که ما را یاری نماید.درحقیقت آزمایشها و سختیها باعث میگردند که استقامت و پایداری ما بیشتر شده و هر روزه در ایمان و زندگی خود رشد نمائیم. اما بایستی پایداری نمائیم تا خداوند کار خود را در ما به کمال برساند، خداوند از این طریق شخصیت ما را تغییر داده و به شباهت عیسی مسیح، میگرداند. دکتر مری لوگن

 • رستاخیز مسیح

  رستاخیز مسیح

  کشیش دکتر مهرداد فاتحی 27 مارس 2016
  خداوند برای بدست آوردن انسانها، بهای سنگینی پرداخت کرده است. در رستاخیز مسیح قدرت عظیمی وجود دارد که که زندگی انسانها را عوض میکند. تاثیر رستاخیز عیسی بر زندگی انسانها: 1- غلبه عدالت و پارسائی بر گناه و بی عدالتی رستاخیز مسیح، آزادی از گناه است و طبیعتی تازه در انسان بوجود می آورد 2- غلبه حیات بر مرگ رستاخیز عیسی، ترس از مرگ را از میان برداشت،مسیح با قیام خودش بر مرگ پیروزی یافت و حیاتی ابدی به انسان بخشید 3- غلبه امید بر هر ترس و ناامیدی رستاخیز مسیح یعنی هیچوقت برای انسان دیر نیست و همیشه امید وجود دارد 4- غلبه شادی بر غم و اندوه است شادی در ایمان مسیحی بسیار مهم میباشد و مسیح با رستاخیز خود شادی در خداوند را بجای غم واندوه به انسان بخشید

 • به انجام رسید

  به انجام رسید

  کشیش امیر بزمجو 25 مارس 2016
  یکی از آخرین هفت سخن عیسی برروی صلیب این بود ”تِتِلستای” به زبان یونانی که به فارسی ترجمه شده است "به انجام رسید” یا "تمام شد”. این کلمه تِتِلستای تنها یک تمام کردن عادی نبود بلکه به انجام رساندن کاری با موفقیت و پیروزی بود. اشخاصی که در پای صلیب عیسی بودند انتظار نداشتند این کلام را از او بشنوند زیرا برای آنها این سوال بود که عیسی در این وضعیت درد و رنج و جان دادن چه چیز را در حقیقت با موفقیت به انجام رسانید؟

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ...
 • 51
 • »