آدرس کلیسای ایرانیان لندن

No 158, Sutton Court Road, Chiswick, London, W4 3HR

ساعت شروع جلسات عبادتی ما

جلسات فارسی: یکشنبه‌ها ۱۱:۰۰ صبح
انگلیسی/ارمنی: یکشنبه‌ها ۵:۰۰ غروب

اتوبوس

bus
Chiswick, Lawford Road (Stop K)
  • 272 (Grove Park)
  • E3 (Chiswick)
bus
Chiswick, Lawford Road (Stop D)
  • 272 (Shepherd's Bush)
  • E3 (Greenford)

قطار و مترو

Train
Chiswick (South West Trains)
Metro
Turnham Green
  • District Line
  • Piccadilly Line
Metro
Chiswick Park
  • District Line

نقشه کلیسای ما